JAK JE MOŽNÁ RYCHLÁ OBNOVA PRODUKCE ROPY

JAK VASTNĚ VZNIKÁ ROPA A JAK JE MOŽNÉ OBNOVIT JEJÍ ZDROJE?

Ropa je produkce slunečního plasmatu

které má Matka Země v sobě v nirtu, nebot sluneční soustava vznikla jako výbuch slunce ve vysoké rychlosti a otáčkách, přičemž jednotlivá vznikající tělesa se ustanovila na svých oběžných drahách levitací. Všechny předměty ve vesmíru mají svůj etherický obal, který je elektromagnetický a vzájemně interagujeme svojí magnetickou elektrostatickou přitažlivostí a odpudivostí.

JEDNÁ SE O SLZY SLUNEČNÍHO PLASMATU

které pronikají průduchy ve vysokém tlaku do dutin v útrobách Matky Země, odkud lze pak ropu čerpat.

Sluneční plasma je v superkritickém stlačeném stavu a na vzduchu a při nižších teplotách se rozpíná mnohonásobněkrát.

Jedná se o organický materiál, neboť sluneční plasma je plné organického života. Jsou zde hojně zastoupená živá plasmatická diaatomea a další organismy, které se ovšem vstupem do nižších teplot a tlaků mění na jinou formu.

PRODUKCE ROPY JE NEKONEČNÝ PROCES PŘEMĚNY, KTERÝ JE VĚČNÝ. 

MATKA ZEMĚ NA JEDNÉ STRANĚ NASÁVÁ VODU DO SVÉHO NITRA A NA DRUHÉ STRANĚ JI PRŮDUCHY VYPUZUJE JAKO KONDENZAČNÍ SLZY PLASMATU = ROPU.

Je to stejné jako výroba písku v mořích.

Ropa na mnoha místech vyschla. 

Planeta Země má nedostatek rostlinstva k zastínění povrchů, nedostatek kyslíku z nedostatku rostlinstva a je přehřátá a má nedostatek vody v zemských přepážkách.

Aby se obnovila ropa, musíme nařídit celoplanetární zalévání a celoplanetární vysazování rostlinstva a jeho zalévání. 

Musíme pršet i L'MURTENETY do oblastí, kde je extrémní sucho. Musí se k tomu postavit poutače dešťů prakticky ve všech zemích světa.

Obnova ropných zásob bude trvat asi 30 let.