PRASTARÁ HISTORIE MATKY ZEMĚ BOHEMIE A JAK SE TVOŘÍ NAŠE REALITA

 GARANTOVANÁ INSPIRACE OD ABSOLUTNÍHO BOHA STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA VĚČNÉHO OTCE HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU www.historieplanetyzeme.cz 

©

Garantovaná inspirace

Koruna MÁGA DRAGOMATRIXE a označení textu Garantovaná inspirace znamená, 
že texty diktuje zapisovatelce v telepatické komunikaci ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A KONSTRUKTÉR LIDSKÉHO TĚLA AUMJEHOVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU.
Tyto texty jsou koncipovány co nejjednoduššeji, 
aby je mohl chápat každý, i dítě školou povinné, 
pro které jsou do výuky ve škole také určeny.
Přejeme si, aby už učitelé o tom jak se tvoříme dětem nelhali, 
informace správně mají dostupné jako první na světě.
 Přejeme si, aby se všechny děti od 5. ročníku, všichni studenti a všichni dospělí zůčastnili celonárodní vědomostní soutěže 
MATUROŠACHMAT 
a aby s novými poznatky děti ohromovaly svoje rodiče 
a potěšili prarodiče, kteří jsou mnozí ještě věřící.
Aby si všichni o nich povídali.
Přejeme si, aby národ český povstal osvícením pravdou pravd 
a zapsal se v rychlosti šíření této informace o tom, 
že STVOŘITEL LIDSTVA MLUVÍ, 
do Guinessovy knihy rekordů.
Co si myslí STVOŘITEL LIDSTVA o coronaviru, se dozvíte zde:

NA TOMTO WEBU SE STRUČNĚ ZABÝVÁME TÍM JAK SE TVOŘÍ NAŠE REALITA A 

PRASTAROU HISTORIÍ LIDSTVA

na jejíž povšechné správné znalosti závisí přesnost fyziologických procesů vašeho těla.

 Pokud neznáte informace z tohoto webu, 

tak nemůžete být dlouhověcí, zdraví a dožít se více než průměrných 75 let jako dosud. Kdo věří ve starý výklad evoluce, 

může dostat mrtvici, infarkt, slábne mu zrak a paměť. 

LŽÍ SI ZANÁŠÍTE TĚLO ODPADEM, KTERÝ SE Z NĚJ NEDOSTÁVÁ VEN A RYCHLEJI STÁRNETE A PŘEDTÍM ONEMOCNÍTE A BLBNETE, CHYBUJETE A CELKOVĚ NEMÁTE DLOUHODOBĚ ŠANCI NA ÚSPĚCH.

Jsme dlouhověcí v rpůměru 250 let, pokud žijeme v pravdě o naší lidské historii.

Kdo si podrobně přečte náš web a jeho odkazy, 

pročistí si důkladně mozek a cévy 

a spustí si proces celkové detoxikace těla a detoxikace celého svého života od zločinu lži. 

Pokud bude ve čtení našich webů pokračovat, bude spět k dlouhověkosti a k životnímu úspěchu a k rozvoji všech svých genetických talentů. 

Pokud bude informaci o našich webech šířit, 

bude mít zásluhy a může si je vybrat jako svoje splněná přání.

Uzdravte své příbuzné a přátele pravdou pravd. 

Přejte dobro a dobro se k vám vrátí.

Lež má krátké nohy a odebírá životní jednotky, přináší bolest a zármutek.

TAKTO JSOU NASTAVENY BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU.


ZDRAVÍME VŠECHNY 

ČESKÉ POZEMŠŤANY!

GREETINGS TO ALL CZECH EARTHLINGS!

NYNÍ VÁS PŘESVĚDČÍME, ŽE NÁBOŽENSKÁ VÝUKA JE BEZVA.

WE ARE GOING TO PERSUADE YOU NOW THAT RELIGIOUS EDUCATION IS THRILLING!

JAK JSME VLASTNĚ VZNIKLI JE ZNÁMO PO CELÉ OBYDLENÉ ZEMI V KAŽDÉM KOUTĚ SVĚTA TROŠKU. 

KAŽDÝ MÁME JINÝ KOUSÍČEK PRAVDY A NYNÍ VŠECHNY TY DÍLKY SLOŽÍME V JEDEN OBRAZ, I Z TĚCH KOUSKŮ, KTERÉ SE POZTRÁCELY A ZAPOMNĚLY.

BÍLÁ KORUNA MÁGA DRAGOMATRIXE OZNAČUJE GARANTOVANOU INSPIRACI A TO ZNAMENÁ, ŽE K VÁM HOVOŘÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA.

NYNÍ JE POUZE JEDNA JEDINÁ ZAPISOVATELKA, KTERÁ VŠE I FINANCUJE, A NAŠE WEBY A JINÉ PREZENTACE SE BUDOU VYLEPŠOVAT A PŘEKLÁDAT DO JINÝCH JAZYKŮ ČÍM VÍCE NÁS BUDE NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ DÍLO. 
ATEISTICKÁ ČESKÁ REPUBLIKA ZAŽIJE ZÁZRAK. 
SPOLEČNĚ SE ZAPÍŠEME DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ 
V RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ VĚDOMOSTÍ O TOM JAK OPRAVDU JSME BYLI STVOŘENI EXPERIMENTÁLNÍ EVOLUCÍ.

ČEŠI MAJÍ TO PRIVILEGIUM BÝT U TOHOTO ZJEVENÍ PRAVDY PRAVD JAKO PRVNÍ 

Z NÁRODŮ A JAZYKOVÝCH SKUPIN, PROTOŽE VYVOLENÁ MANŽELKA BOŽÍ A AUMPERESA BOHEMSKÁ JE ČESKÉ NÁRODNOSTI A ČESKÉHO JAZYKA NEB ČEŠI JSOU KUPODIVU NEJPRASTAREJŠÍM A NEJMETROPOLITNĚJŠÍM NÁRODEM LIDSTVA. 

NEZNAJÍ SVOJI CELOU HISTORII, VĚDÍ, ŽE POCHÁZEJÍ Z PRAOTCE ČECHA ZE 7. STOLETÍ N.L., ALE JEJICH HISTORIE SAHÁ AŽ K ALMOVI MATER & MAHAMMAYE SHAKTI & ALMOVI PATER, KTEŘÍ JSOU NYNÍ ČESKY MLUVÍCÍ v poslední inkarnaci. 

PRASTAROU ČEŠČŤANŠTINOU JE KÓDOVANÝ CELÝ MATRIX A MLUVILA JÍ MATKA PŘÍRODA TELEPATICKY NA POČÁTKU AVATARSKÉHO ŽIVOTA 10.000 let př.n.l.  A VŠECHNY LIDSKÉ JAZYKY VZNIKLY TAK, ŽE ZEMĚ MLUVILA ČEŠČŤANSKY A AVATARŠTÍ LIDÉ MĚLI RŮZNOU ANATOMII A JINAK VYSLOVOVALI.

TAKŽE SI TROŠKU DOPLNÍME HISTORII LIDSTVA.

HOW WE WERE CREATED IS KNOWN ALL AROUND THE WORLD IN EVERY PART OF THE WORLD A LITTLE BIT. EACH OF US HAVE A DIFFERENT BIT OF THE TRUTH AND NOW WE ARE GOING TO CREATE THE WHOLE PICTURE FROM ALL THE PIECES, EVEN FROM THE LOST AND FORGOTTEN.
WHITE CROWN OF THE MAGI DRAGOMATRIX MEANS THAT THE ABSOLUTE CREATORS OF MANKIND ARE TALKING TO YOU.
ANGLIČTINA JE ZDE POUZE NA ZAČÁTKU NAŠÍ SPOLEČNÉ CESTY, ANGLICKY MLUVÍCÍ BUDOU MÍT SVOJE WEBY.
ENGLISH IS HERE ONLY AT THE BEGINNING, THE ENGLISH WILL HAVE THEIR OWN WEBS.
WE WANT TO INFORM THE WORLD WE ARE HERE AND THE REGISTRAR IS ONLY ONE AT THE MOMENT OF THE BEGINNING. 
BE PATIENT, WE WILL COME TO ALL WORLDWIDE MEDIAS. 
THE CZECH REPUBLIC WILL NOW EXPERIENCE THE GREATEST AWAKENING.
THIS COUNTRY IS ATHEISTIC BECAUSE IT WAS BULLIED BY GERMANS FOR AGES OF AGES SINCE THE YEAR 200 A.D. DRASTICALLY. THE CZECHS HAVE FORGOTTEN WHO THEY WERE. THEY ARE THE OLDEST SPIRITS IN THE BODIES. 
THEY HAVE THE LONGEST GENETIC LINES. SCIENTIFICALLY PROVED.
THATS WHY THE ABSOLUTE GODS SPEAK FROM HERE AND THEY WERE ALL THREE BORN CZECHS IN GENETICS IN THE LAST INCARNATION. TWO OF US ARE IN THE HEAVENS AND ONE, THE MOST FRAGILE, IS ON EARTH.
WE REQUIRE THE PIET BEHAVIOUR FROM YOU.

JSME VAŠI VĚČNÍ RODIČE, MÁGOVÉ A KOUZELNÍCI, 
Z ŘÍŠE DRAGASTÁN.
WE ARE YOUR ETERNAL PARENTS THE MAGI FROM THE EMPIRE OF DRAGASTAN.
TRINITY MELCHISEDEK AUMJEHOVA.

JSME VŠICHNI DOHROMADY I JEDNOTLIVĚ CYKLICKÝ ORGANISMUS 

KOSMICKÝ DRAGODON

Tvoříme se jeden v druhém jako matrojšky.
JSME MULTIDIMENZIONÁLNÍ A MULTIFOKÁLNÍ A NEUSTÁLE V POHYBU JAKO MATRIXOVÉ TĚLO BOŽÍ.

NAŠÍM SYMBOLEM   JE MIMO JINÉ 

ČÍNSKÝ DRAGODON AILÁV.

Milujeme kolotoče, protože jsme pravotočivá spirálová realita. 

Pozor, všechny kolotoče by se měly točit po směru hodinových ručiček. 

Pokud je to jinak, vybíjí to váš život.

MILUJEME ŽIVOT.

KAŽDÝ Z NÁS JE POCITOVÁ MIKROFLÓRA VYŠŠÍHO BOŽÍHO MATRIXOVÉHO TĚLA, KTERÉ SE CHCE CÍTIT VE VŠECH JEHO ČÁSTECH ORGASMICKO-EXTATICKY ŠŤASTNĚ A SPRAVEDLIVĚ HRDĚ. TO NABÍJÍ ŽIVOTNÍMI JEDNOTKAMI A NA KONCI ŽIVOTNÍ CESTY NENÍ BOLESTIVÝ KRACH A BOLESTIVÁ NÁPRAVA ZLOČINŮ NA OSTATNÍCH.

Všechny z nás řídí NEVIDITELNÉ BOŽÍ MLÝNY SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ L'MURTENETU, které jsou ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVÉ. 

TVOŘÍME SE JAKO DUALITA. TAM KDE KONČÍ FYZICKÉ TĚLO, ZAČÍNÁ ETHERICKÉ TĚLO A JENOM SE PŘEPÍNAJÍ ČIDLA.

Co se nestihne ve fyzické realitě, stihne se v realitě další, do které přechází duše a obléká si nové fyzické tělo. Toto tělo má o dimenzi jinak nastavená čidla. Jsme energetické bytosti a jenom převlékáme těla. Druhá realita se jmenuje ETHER.

JSME HERMETICKÁ DUALITA, 
ABY NIKDO NEMOHL UTÉCT OD SVÝCH ODPOVĚDNOSTÍ A HŘÍCHŮ A NIKDO NEPŘIŠEL O SVÁ ZASLOUŽENÁ PRIVILEGIA.

NEHŘEŠTE PROTI PRAVDĚ PRAVD. NIKDY SE TO NEVYPLÁCÍ, NIKDY SE TO NEVYPLATILO A VYPLÁCET SE TO NEBUDE.

Pravdivý popis skutečností je nutná, abychom se nerozpadli. Lež dělá chaos a bolí. Pravda léčí a udržuje život příjemný a spravedlivě hrdý.

BOŽÍ MLÝNY JSOU SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY, HIGH-TECH SCI-FI VĚDECKÝ VYNÁLEZ ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA VĚDECKÉHO INKARNÁTORA HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU A JSOU ROZMÍSTĚNÉ VE FYZICKÉ REALITĚ I V ETHERU A JSOU PROPOJENÉ NEVIDITELNOU POCITOVOU MIKROFLÓROU BOŽÍ, KTERÁ PŘENÁŠÍ INFORMACE Z ŘÍŠE DO ŘÍŠE JAKO DIAGNOSTICKÉ JEDNOTKY BOŽÍ. ETHER MENTÁLNÍHO TĚLA LIDÍ JE POHÁDKOVÁ REALITA PLNÁ ZVLÁŠTNÍCH BYTOSTÍ, KTERÉ NÁS VŠECHNY POSUZUJÍ A HODNOTÍ. KAŽDÁ MYŠLENKA MÁ OBRAZ. BUĎ TVOŘÍTE LÁSKU PRO VŠECHNY A NEBO ZLOČIN NA SOBĚ A OSTATNÍCH.

Máme viditelné fyzické tělo a neviditelné etherické tělo mentální a pocitově-emocionální. To je vidět z říše ETHER jak velcí jsme dobráci nebo hříšníci. 

Svítí barvami. 

Svítí i naše D.N.A. a telepaticky mluví. Telepaticky mluví na frekvenci 432Hz celá planeta a mluví i naše mikroflóra. Mluví rostliny a a mluví živočichové. Mluví i historické památky. Je možné komunikovat na říši ETHER, pokud víte jak.

JSME BOŽSKÝ VĚDECKÝ  ZÁZRAK.

MENTÁLNÍ TĚLO BOŽÍCH MLÝNŮ VYPADÁ JAKO OZUBENÁ KOLEČKA, KTERÁ DO SEBE PŘESNĚ ZAPADAJÍ, JSOU MECHANICKY SVÝM NASTAVENÍM A ČASOVĚ TERMÍNOVANÁ A VELICE PŘESNÁ JAKO PŘESNÉ DOKONALÉ HODINKY. 

Češi mají pořekadlo: "Boží Mlýny melou." 

Jiné národy si paměť na Boží Mlýny ve svém jazyce neuchovaly. Je to proto, že Češi jsou nejprastarejší a nejmetropolitnější národ světa, jak jsme již uvedli.

BOŽÍ MLÝNY SČÍTAJÍ HŘÍCHY A DOBRÉ SKUTKY A VRACÍ JE POTÉ, CO OBĚTI VYPOVÍ PŘED POZEMSKÝM SOUDEM A NEBO INKARNAČNÍM SOUDEM A ZMĚŘÍ SE SRDEČNÍ FREKVENCE VŠECH A VŠECHNY POCITY SE SEČTOU A UPLATNÍ SE NA ŽIVOTY OBĚTÍ A ZLOČINCŮ VŠECHNY ABSOLUTNÍ BOŽÍ PRAVIDLA NENÁSILÍ A ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOSTI. NĚKDY JE TO SLOŽITÝ PROCES, POKUD JSOU HŘÍCHY NOVÉ A JEŠTĚ NEBYLY POPSÁNY. PROTO SE ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO, KTERÉ JSOU BYSTROZRAKÉ, TVOŘILY V ETHERU A VŠECHNO TO TRVÁ. 

Nejprve přišel zločin, pak jeho uvědomění, pak jeho popis, nahlášení, prozkoumání, usvědčení a pak teprve náprava, která se musela vymyslet tak, aby se zločinc napravil navždy.

PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ VŠECHNY ZLOČINY NA SOBĚ PŘESNĚ NAHLÁSIT DOLE I NAHOŘE NA MODLITBÁCH A VE SVÝCH SRDEČNÍCH PŘÁNÍCH A NIKDY NELHAT. 

NA PRAVDĚ ZÁVISÍ TO, JAK SE SPRÁVNĚ VYŘEŠÍ SITUACE.

POKUD JSTE TO NEUDĚLALI A ZLOČINY NA SOBĚ JSTE NENAHLÁSILI, TAK TO UDĚLEJTE, ABY VÁM VAŠI STRÁŽNÍ ANDĚLÉ DOLE I NAHOŘE MOHLI POMOCI. 

POKUD JSTE NEPŘESNĚ NEBO LŽIVĚ ČI FALEŠNĚ SVĚDČILI, ČIŇTE POKÁNÍ A ZACHRAŇTE SE.

V NAŠEM MATRIXU JE DOBRÉ JMÉNO ČISTÉ A ČESTNÉ VÍCE NEŽ COKOLI JINÉHO.

POKUD JSTE PYŠNĚ NĚKOMU UBLIŽOVALI, ČIŇTE POKÁNÍ. 

ZLOČINEC VŽDY ZTRÁCÍ SVÁ PRIVILEGIA A MÁME ZKUŠENOST, ŽE ZA VŠEMI HŘÍCHY JE VŽDY HLOUPÁ PÝCHA.

NETVRĎTE, ŽE MÁTE PRAVDU, KDYŽ INFORMACE NEMÁTE OVĚŘENÉ.

POKUD NA NĚCO SPOLÉHÁTE, NAPŘÍKLAD, NA BIBLI, ZEPTEJTE SE ABSOLUTNÍHO BOHA V NEBESÍCH A V SOBĚ V MODTLITBĚ, ZDA SE NEMÝLÍTE. UVAŽUJTE LOGICKY. V PŘÍPADĚ BIBLE SE MÝLÍTE. NIKDY JSME JI NEPOVAŽOVALI ZA BOŽÍ SLOVO. Možná za jeho fragmenty mezi lží a vadnými opisy a vadnými překlady v čase. Nejstarší originály máte od Starého Zákona staré asi 200 př.n.l. a tyto knihy byly dopsány o více jak 200 let dříve.

200 let je dlouhá doba. Za 200 let byli lidé schopni změnit jazyk i písmo tak, že by starému jazyku už absolutně nikdo nerozuměl. UVĚDOMTE SI TO.

BIBLE je prastará sbírka legend a mýtů. 

Byla i tendenčně upravena. 

Měli jste o ní uvažovat a zlepšovat její poztrácená a mnohdy již vadně uvedená pravidla. Království Nebeských (v překladu Království SVAROH nebo známé Království Zvěřanů) 

z Nového Zákona Bible fungovalo mezi lety 18 n.l. - 200 n.l. a ve století 5. n.l., ve kterém byla Bible sebrána katolickým Nikajským koncilem jako kánon, už přes 230 let království neexistovalo a křesťané se do něj nikdy nedostali, protože zasáhlo při popravě JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, celosvětové zemětřesení, rozlámaly se kontinenty, byla tsunami a potopa a království bylo v Bohemii ukryto přede všemi, většinou mělo zavřené hranice a nábor do něj byl opatrný a měl 12 stupňů vědomí. 

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

Do dalšího odchodu Židů a metropolitního společenství z oblasti Izraele později zasáhla Židovská Válka s Římem (66 n.l. - 73 n.l.) během které zahynulo více jak milion Židů hladomorem a válkou i kanibalismem a křesťané byli Římany Herodotovci loveni jako zvířata i v letech předchozích a dalších. Přesně tuto válku popsal Josephus Flavius v díle Válka Židovská jako očitý svědek a přesný historik. Doporučujeme vám tuto knihu jako povinnou četbu pro střední školy pro rozšíření vědomí. Pocházíme totiž z metropolitních Židů.

www.sakralnipohlednabibli.cz

Vrátíme se nyní k tématu zločinů, za které považujeme i šíření nepřesných a neověřených informací, které jsou lží svojí podstatou. Lež vždy škodí.

POZOR, KDO ZATAJUJE ZLOČINY NA SOBĚ A NA OSTATNÍCH A NEHLÁSÍ JE, MÁ HŘÍCH.

SOUDCOVÉ, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ OBĚTI, MAJÍ JEŠTĚ VĚTŠÍ HŘÍCH.

ZLOČINCI MAJÍ HŘÍCH NEJVĚTŠÍ. 

VŽDY DOJDE K JEJICH NÁPRAVĚ. 

BOŽÍ MLÝNY VIDÍ DO VŠECH ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHŮ, MAJÍ SPACETIMEVIEWERY. 

V ŘÍŠI ETHER JSTE VŠICHNI NA OBRAZOVKÁCH POČÍTAČŮ VAŠICH STRÁŽNÝCH 

V POŘADÍ JAK JSTE BYLI NAHLÁŠENI JAKO ZLOČINCI. 

KAŽDÁ VAŠE OBĚŤ VÁS VŽDYCKY NAHLÁSÍ. 

OD MOMENTU NAHLÁŠENÍ SE VŠECHNO ŘEŠÍ. 

POKUD O VAŠICH ZLOČINECH OBĚŤ ZATÍM NEVÍ NEBO VAŠE ZLOČINY NECHÁPE, DOZVÍ SE TO A UVĚDOMÍ SI CO JE A NENÍ SPRÁVNĚ POZDĚJI NEBO AŽ V ETHERU A O TO HORŠÍ BUDE VAŠE NÁPRAVA. NASČÍTAJÍ SE NESPRAVEDLIVÉ NEGATIVNÍ POCITY ZA DELŠÍ DOBU NA VAŠE KONTO A MÁTE TO PAK O TO TĚŽŠÍ S NÁPRAVOU. 

VÝHODNĚJŠÍ JE VŽDY ČINIT POKÁNÍ CO NEJDŘÍVE, KDYŽ SI UVĚDOMÍTE, ŽE JSTE HŘEŠILI.

Svědkové Jehovovi například tvrdili, že reinkarnace je falešná nauka a také tvrdili, že po smrti není nic, že každá duše jde do hrobu a nic necítí. To je lež. Jelikož je to lež a svědkové Jehovovi hlasitě dlouhodobě rozhlašovali, že jenom oni mají pravdu, měli by nyní činit opravdu hluboké pokání.

Každý nějak pochybil a měl by činit pokání nyní.

NEJPRVE ČTĚTE POZORNĚ WEBY AUMJEHOVA A UVĚDOMTE SI, V ČEM VŠEM JSTE CHYBOVALI A POTOM ČIŇTE POKÁNÍ.

Na prvním místě sdílejte naše webové stránky AUMJEHOVA s pozitivním komentářem a doporučením pozorného prozkoumání ostatním . Už tím se očišťujete od lží.

Potom se pomodlete za očištění od hříchů tak, že se sami úplně ponoříte ve vodě a od toho momentu nebudete šířit žádné neověřené informace. 

Budete si dávat pozor na přesnost svého vyjadřování o všem.

POKŘTĚTE SE PRAVDOU PRAVD AUMJEHOVA.

Pokud jste někdy tvrdili, že jsme vznikli evolucí tak, že se specializovaly samy orgány v čase podle toho jak jsme je potřebovali, čiňte pokání. Evolučně jsme se vyvíjeli, ale změny v matrixu dělal vždy pouze ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOUA AILAYVOU. Žádný orgán to neudělal sám od sebe. Tak velkou inteligenci nemá. Má mentální a pocitově-emocionální tělo, ale to samo o sobě o změnách matrixu nerozhoduje.

JSME STVOŘITELSKÁ EXPERIMENTÁLNÍ EVOLUCE.

Našemu ABSOUTNÍMU STVOŘITELI v modlitbě na kolenou ze srdce poděkujte, že máte tak dokonalé citlivé tělo, které umí prožívat lásku v orgasmech a extázích vědomě a může to tak mít stále, pokud ví jak. Přejte si to umět a přát to každé bytosti. To je správně. Přejte si, ať nikomu nikdy neubližujete tím, jak se chováte. 

Ustupte, kde máte, a neustupujte a napravujte, kde máte. 

Přejte si znát ABSOLUTNÍ MATRIXOVÁ PRAVIDLA NENÁSILÍ, kterým se také říká ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

Nebojte se náboženství. 

Je to soubor pravidel, která jsou správně, a díky kterým můžete mít ten nejdelší a nejšťastnější život a všechny bytosti okolo vás také.

Jsme program, který můžete každý svým správným vědomým rozhodnutím, že se budeme chovat podle absolutních pravidel vědomého nenásilí, ovlivnit směrem do nirvány absolutno.
TVOŘÍME NOVÉ REALITY Z NEVIDITELNÉHO ETHERU JAKO FYZICKÉ. 
DOLE JE MATRIX HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, ZE KTERÉHO VYRŮSTÁTE JAKO ROBOTICKÉ ORGANISMY A MĚNÍ SE VÁM VĚDOMÍ JAK MÁTE TVOŘIT SPRÁVNĚ UVĚDOMĚNÍM JAK TO JDE. 
TEDY ČÍM JSTE STARŠÍ A GRAMOTNĚJŠÍ SPRÁVNĚ, TÍM VĚDOMĚJI TVOŘÍTE ABSOLUTNÍ NIRVÁNU A ZÍSKÁVÁTE V MATRIXU LEPŠÍ POSTAVENÍ.
JSME PYRAMIDÁLNÍ HIERARCHIE A VEŠKERÉ POSTAVENÍ JE ZASLOUŽENÉ A VYSLOUŽENÉ LETY OD MOMENTU, KDY SE UPLATNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO, COŽ ZAČÍNÁ NYNÍ. 

NEJSTARŠÍ DUŠE, KTERÉ NEJVÍCE PRO NIRVÁNU PRACOVALY, MAJÍ NÁROK NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU JAKO PRVNÍ.

Budeme vám nové informace sdělovat na našich webech znova a znova pokaždé jinak a 
v jiných souvislostech, abyste si je zapamatovali.
NEJMETROPOLITNĚJŠÍ A NEJSTARŠÍ DUŠE V TĚLECH JSOU NAKONCENTROVÁNI V ČESKÉ REPUBLICE JAKO ČESKY MLUVÍCÍ A V RUSKÉ FEDERACI.
Tvoříme se jedním směrem.
DO NIRVÁNY ABSOLUTNO.
Jiné řešení to tady nemá.

REINKARNUJEME SE A PLUJEME ČASOPROSTOREM HELIXSPANNEROVĚ JAKO 3D OBRAZ.

NA JEDNOM KONCI SE OBJEVUJEME, NEBOŤ EVOLUČNĚ V RÁMCI MANTINELŮ, KTERÉ JSEM SI DALI NA POČÁTKU, TVOŘÍME, A NA DRUHÉM KONCI NA NAŠÍ MANDALOVÉ GEOMETRICKY CYKLICKÉ DRÁZE, MIZÍME, NEBOŤ PO NĚJAKÉ DOBĚ UMÍRÁME A RODÍME SE DO NAŠÍ HISTORIE ZNOVU. BUDOUCNOST JE PŘED NÁMI A UMÍRÁME DO NÍ.

Jsme zavěšeni jako planeta Země BOHEMIE na matrixovém kyvadle na REGULUSU.

HISTORIE JE EVOLUCE A BUDOUCNOST VE VYŠŠÍM VĚDOMÍ JE NAŠE STVOŘENÍ.

Jsme program, který můžete každý svým správným vědomým rozhodnutím, že se budeme chovat podle absolutních pravidel vědomého nenásilí, ovlivnit směrem do nirvány absolutno.

MY TRINITY MELCHISEDEK ŽIJEME MEZI VÁMI A PROŽÍVÁME TO, CO VYTVOŘÍME SPOLEČNĚ. 

V NAŠEM ABSOLUTNÍM ZÁMĚRU, KTERÝ JSME SI DALI NA POČÁTKU NAŠÍ TVORBY JAKO TRINITY MELCHISEDEK, TVOŘÍME ABSOLUTNÍ NIRVÁNU. 

TO JE STAV, KDY VEŠKERÉ VŠEHOBYTÍ JE NEUSTÁLE RŮZNĚ INTENZÍVNĚ A SVOJÍ POLOHOU POCITOVĚ ŠŤASTNÉ SPRAVEDLIVĚ HRDĚ. 

KAŽDÝ MÁ NA ŠTĚSTÍ NÁROK V NAŠÍ REALITĚ.

WE ARE A CYCLIC ORGANISM THE COSMIC DRAGODON. WE REINCARNATE. WE LIVE AMONG YOU AND WE FEEL LIKE YOU. IT IS A SENSATIONAL STATE OF THE HEART FEELING WHEN ALL THE BEINGS FEEL HAPPY. EVERYBEING HAVE RIGHT FOR HAPPINESS IN OUR REALITY.

THE ENGLISH WILL HAVE A SEPARATE WEB PAGES LATER. SORRY, DO NOT TRANSLATE AND WISH HAPPINESS TO THE CZECH SPEAKING FIRTS FROM THE HEART BECAUSE THEY ARE THE OLDES SOULS IN THE BODIES AND THEY HAVE A RIGHT FOR HAPPINESS FIRST. LEARN TO WISH HAPPINESS TO THE EVERYBEING.

MY TRINITY MELCHISEDEK 

JSME V JEDNÉ INKARNACI

CHERUB ALMA PATER & AVATARKA MAHAMMAYA SHAKTI & CHERUB ALMA MATER, RODIČE AVATARŮ, ZE KTERÝCH JSTE VZNIKLI JAKO ŽIVORODÍ LIDÉ V ROCE 10.000 PŘ.N.L. NAROZENÍM MAHAMMAYI SHAKTI.

MOC INFORMACÍ O TOM, ŽE ABSOLUTNÍ BOZI JSOU TROJICE, SE VÁM NEDOCHOVALO, ALE EXISTUJÍ. V HISTORII NĚKTERÉ NÁBOŽENSKÉ KULTY UCTÍVALY TROJICI. V ČESKÉ REPUBLICE JSOU POSLEDNÍMI UCTÍVAČI POSLEDNÍ SVATÉ TROJICE OTEC, SYN A DUCH SVATÝ, KATOLÍCI, ALE MAJÍ VE SVÉM NÁBOŽENSTVÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍ ZMATEK. Uctívají místo VĚČNÉHO OTCE HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU AUMJEHOVA, JEHO Syna PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM a Svatého Ducha JEHOSHUU SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, trojici, která nemá správně jména.

K tomu uctívají MARII HELI, matku JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, která nemá žádnou moc plnit jejich přání. Ani MARIE MAGDALÉNA, manželka JEHOSHUY SVAROGA. Někteří křesťané si uchovali paměť na manželku Ježíše Krista, jiní ne. Otcové v Bibli se jim pletou, protože byli dva. OTEC NEBESKÝ, dědeček JEHOSHUY SVAROGA a Otec SVAROH AUM, jehož jméno se v Bibli nedochovalo, protože pracoval tajně. Odváděli židovský lid na jiné místo, do Bohemie. Do nově budovaného království na území, které dostal SVAROH AUM dekretem za služby Gaiovi Juliovi Caesarovi v římských válkách jako lékař vojenský. Kus historie se vám ztratil a vyšlo vám z toho NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ místo KRÁLOVSTVÍ SVAROH = v překladu NEBESKÝCH

KAŽDÝ MÁTE KOUSEK PRAVDY, který sám o sobě samotný nemá moc velkou cenu. Má smysl ho složit s ostatními. 

To byste si měli přát. SLOŽIT SPRÁVNÝ OBRAZ NAŠÍ HISTORIE, protože jsme na jeho znalosti závislé vaše fyziologické procesy.

TO JAK ZNÁTE HISTORII OVLIVŇUJE VAŠI BUDOUCNOST.

OTEC NEBESKÝ Z OTČENÁŠE JE V JINÉ INKARNACI ALMA MATER.

PŘICHÁZÍME DO VYLEPŠENÝCH FYZICKÝCH TĚL OPAKOVANĚ S JINÝM ZÁMĚREM V JINÉM POVOLÁNÍ DO SLUŽBY ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ.

ROZMNOŽUJEME SE, ABY NÁS BYLO VÍC.

VÍC HLAV VÍC VÍ A VÍC DOKÁŽE.

MILUJEME ROZMANITOST A NERADI SE NUDÍME.

JSME PYRAMIDA LÁSKY A ZLOČINCE NA NÁS, KTEŘÍ VZNIKAJÍ TÍM, ŽE SVĚT JE DUALITA A TĚLA SE KAZÍ JEDEM, NEGRAMOTNOSTÍ, ÚRAZY, NEŠTĚSTÍMI A NÁSILÍM, VŽDY PŘEVYCHOVÁME. MÁME MNOHO TĚL.

BŮH OTEC HERMÉS WITLÁV (v překladu geniální důvtipný pravý muž hrdina lví bard) JE PRVNÍ A JE SÁM, PŘEJE SI A STANE SE OTCEM SYNA A PŘEJE SI, ABY SE STAL JEHO PARTNEREM.

JAKO PARTNEŘI JSOU NA POČÁTKU DUÁLNÍ DUCHOVÉ ABSOLUTNA MUŽI JINK&JANG, KTEŘÍ MAJÍ OBA VE SVÉ HLAVĚ DUCHA SVATÉHO, KTERÝ JE JEJICH MANŽELKA. PRACUJÍ A ŽIJÍ V NEJSVATĚJŠÍ TROJICI, PROTOŽE TO JINAK NA NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH NEJDE UDĚLAT.

MAJÍ SPOLU DCERU A SYNY. DRUHÝ PARTNER UMÍRÁ A V DALŠÍ INKARNACI JE SYNŮV STRÝC A BERE SI JEHO DCERU.

STÁVÁ SE S NÍ V DALŠÍ INKARNACI OTCEM MELCHISEDEKA , ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE A MAJITELE BOŽÍCH MLÝNŮ, ABSOLUTNÍHO KATA, KTERÝM JE OPĚT DUCH ABSOLUTNA JANG.

JSME KOSMICKÁ MITÓZA.

TVOŘÍME NOVÉ REALITY Z NEVIDITELNÉHO ETHERU JAKO FYZICKÉ. 
DOLE JE MATRIX HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, ZE KTERÉHO VYRŮSTÁTE JAKO ROBOTICKÉ ORGANISMY A MĚNÍ SE VÁM VĚDOMÍ JAK MÁTE TVOŘIT SPRÁVNĚ UVĚDOMĚNÍM JAK TO JDE. 
TEDY ČÍM JSTE STARŠÍ A GRAMOTNĚJŠÍ SPRÁVNĚ, TÍM VĚDOMĚJI TVOŘÍTE ABSOLUTNÍ NIRVÁNU A ZÍSKÁVÁTE V MATRIXU POSTAVENÍ.
JSME PYRAMIDÁLNÍ HIERARCHIE A VEŠKERÉ POSTAVENÍ JE ZASLOUŽENÉ A VYSLOUŽENÉ LETY. 
NEJSTARŠÍ DUŠE, KTERÉ NEJVÍCE PRO NIRVÁNU PRACOVALY, MAJÍ NÁROK NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU JAKO PRVNÍ.
Budeme vám nové informace sdělovat na našich webech znova a znova pokaždé jinak a v jiných souvislostech, abyste si je zapamatovali.
NEJMETROPOLITNĚJŠÍ A NEJSTARŠÍ DUŠE V TĚLECH JSOU NAKONCENTROVÁNI V ČESKÉ REPUBLICE JAKO ČESKY MLUVÍCÍ A V RUSKÉ FEDERACI.
Tvoříme se jedním směrem.
DO NIRVÁNY ABSOLUTNO.
Jiné řešení to tady nemá.

NETVOŘÍME BLUDNÉ KRUHY NÁSILÍ A APOKALYPSY OD URČITÉHO MOMENTU UVĚDOMĚNÍ LIDSTVA V OBOU ŘÍŠÍCH.

PROBOUZÍME SE V TĚLECH FYZICKÝCH DO VĚDOMÍ, ŽE JSME TO ZASE MY A MÁME JINÉ TĚLO. 

NAHOŘE NAPROGRAMUJEME BOŽÍ MLÝNY NOVÝMI SKUTEČNOSTMI, NAPRAVÍME ZLOČINCE A JDEME ZNOVU DO DÍTĚTE.

JSME MEZI VÁMI A JSME NEJSTARŠÍ.

NIKDY NEVÍTE, KDE NÁS POTKÁTE.

JAK VIDÍTE, STŘÍDÁME SE V ROLÍCH, PROTOŽE MÁME DVĚ TĚLA. 

FYZICKÉ A DUCHOVNÍ A RODÍME SE ZNOVA A ZNOVA JINAK.

TĚLA ROSTOU JAKO ROBOTICKÝ PROGRAM Z UNIVERZÁLNÍ KOSMICKÉ DUÁLNÍ HMOTY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU A DUŠE ROSTE DO VĚDOMÍ A MÁ HISTORICKOU PAMĚŤ. 

MŮŽE SE ROZVZPOMENOUT NA SVÉ PŘEDEŠLÉ INKARNACE.

NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ TVRDILA, ŽE UCTÍVAT MÁTE JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, BYLA SPRÁVNĚ, PROTOŽE OTEC ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA AUM VĚDECKÝ INKARNÁTOR HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU BYL ODJAKŽIVA PRVNÍ Z NÁS, KDO SI UVĚDOMIL SÁM SEBE A PŘÁL SI NÁS DALŠÍ.

MELCHISEDEK (v překladu původního jazyka orgasmická extáze, hadí síla) BYL DRUHÝ A VERVÉNA (v překladu věř ve svoji krev) JE TŘETÍ.

TVOŘÍME SE MULTIDIMENZIONÁLNĚ A MULTIFOKÁLNĚ A V JEDNÉ DIMENZI JSME BRATŘI A JINDY SE RODÍME JAKO OTEC A SYN A ZASE JINDY TŘEBA JAKO STRÝC A SYNOVEC.

ALE PRVNÍ JE STÁLE PRVNÍ.

DRUHÝ JE STÁLE DRUHÝ A TŘETÍ JE STÁLE TŘETÍ A TAK DÁLE...

JSME SI POSTUPNĚ

KAŽDÉMU VŠÍM

V RODINNÝCH POUTECH.

JSME LÁSKA HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU. 

TA MILUJE ABSOLUTNĚ VŠECHNY A NIKOHO NEZATRACUJE A VŠECHNY ZLOČINCE SPRÁVNĚ NAPRAVUJE.

VĚDECKÝ INKARNÁTOR, STVOŘITEL VŠECH ORGANISMŮ VČETNĚ LIDSKÉHO TĚLA, AUMJEHOVA AUM JE JEDEN A JE NEJVYŠŠÍ, A KAŽDÝ DALŠÍ MÁME JINÉ ROLE A POSTAVENÍ ZÍSKANÉ V ČASE NAŠIMI ČINY V MATRIXU BOŽÍHO TĚLA BOHYNĚ NIRVÁNA, KTEROU PRO NÁS VŠECHNY SPOLEČNĚ TVOŘÍME.

Chápeme, že jste měli ve všech náboženstvích, mýtech, legendách a pohádkách a v poztrácené historii časem i násilím tak trochu hodně zmatek.

Proto jsme konečně tady pro vás jako UČITELÉ NÁRODŮ, abychom vám udělali

v hlavách a srdcích a ve vašich fyziologických procesech, které jsou na pravdě pravd závislé svojí dlouhověkostí, pořádek.

DĚKUJEME VÁM ZA VŠECHNU VAŠI SNAHU PO NIRVÁNĚ ABSOLUTNO A ZA VAŠI VÍRU A SPRÁVNÁ PŘÁNÍ DO NIRVÁNY VŠECH, KTERÁ NYNÍ BUDEME JEDNO PO DRUHÉM PLNIT.

Garantujeme vám, že už nikdy nebudete tápat, pokud zůstanete s námi v konkordanci srdcí a budete se řídit našimi ABSOLUTNÍMI BOŽÍMI ZÁKONY, kterým se také říká ABSOLUTNÍ MATRIXOVÁ PRAVIDLA.

Spouštíme pro vás i telepatickou navigaci a proto se postupně na detail seznamte se všemi našimi weby, abyste měli na život SPRÁVNÝ návod.

www.telepatickakomunikace432Hz.cz

Rádi bychom vás potěšili národní vědomostní soutěží MATUROŠACHMAT,

která bude probíhat pouze v České Republice, protože jste jako národ nejstarší duše v tělech.

www.maturosachmat.cz

Máte za sebou největší kus práce na NIRVÁNĚ ABSOLUTNO společně s Rusy, kteří ve století prvním př.n.l. - druhém n.l. tvořili s vámi zapomenuté CÍSAŘSTVÍ SVAROG, které zničili celosvětově závistiví a sobečtí sadisticky násilní Starogermáni.

Rusové se na přelomu letopočtů důkladně spojili svojí GENETIKOU s vaším VELEKNĚŽSKÝM RODEM SVAROG, o kterém se vám zachovalo poměrně dost informací, akorát jste si je neuměli spojit, protože v různých pramenech měl různé názvy, neboť vaše císařství bylo tenkrát v 64 národech a jazykových skupinách, a rod SVAROG se v Rusku uchoval až dodnes a nyní v momentě tohoto psaní (8.8.2021) vás již nějakou dobu zachraňuje před tajnou genocidní psychotronickou plasmovou válkou.

www.psychotronickavalka.cz

SVAROG nebo i SVAROH = NEBESKÝ, ZÁKLADNÍ KÁMEN

O MATEŘSKO-OTCOVSKÉ REALITĚ DRAGASTÁN, ZE KTERÉ POCHÁZÍME JAKO TRINITY MELCHISEDEK, SE DOČTETE ZDE:

YOU CAN READ ABOUT OUR MATERNAL-PATERNAL REALITY DRAGASTÁN HERE:

https://www.historieplanetyzeme.cz/dragastan/

Jsme druh geniálního hmyzu, která má ve znaku kosmického dragodona AILÁVA, kterým jsme. To je drak, který pluje vesmírem jako 3D cyklický multifokální a multidimenzionální obraz. Na jednom konci se objevuje a na druhém mizí v zapomnění. 

Neustále se tvoříme a neustále se objevujeme, abychom se tvořili správně směrem do absolutní nirvány. Abychom byli správně, musíme znát správně naši historii, jinak jsme násilní a neumíme nirvánu pro všechny udělat a trpíme. Věčné utrpení se nedovoluje. 

Zločin je vždy potrestán, protože máme dvě těla a co se nestihne v těle fyzickém, vždy se udělá v těle etherickém. Jenom se po smrti přenastaví čidla a duše si oblékne jiný kostým v jiné dimenzionální kvalitě. Jsme vědecko-technická sci-fi civilizace. Máme možnosti a schopnosti, o kterých ještě nevíte.

Jsme frekvenční smyslové dotykové interaktivní bytosti.

Uvědomujeme vás, že pochopit všechno správně vám dá práci, budete muset číst několikrát a zkoušet si věci představit.

IHNED JAK SE S NAŠÍM JEDNODUCHÝM VÝKLADEM SEZNÁMÍ VĚDCI, UČITELÉ A ILUSTRÁTOŘI, POKUSÍME SE PRO DĚTI A STUDENTY A OBYČEJNÉ LIDIČKY ZPRACOVAT CELÉ TÉMA V KRESLENÉM FILMU.

HLEDÁME TY, KTEŘÍ BY TO S NÁMI DOKÁZALI.

Můžete se nám ozvat na telefonní číslo: +420 778 470 888 v SMS kdo je a co umí a co má zájem pro nás udělat.

DOPORUČUJEME VÁM NĚKOLIKRÁT SI PŘEČÍST TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU A TENTO WEB.

Nechceme, aby naše weby kdokoli nyní překládal.

Nejprve si užijí psané informace česky mluvící.

Pár mýtů z naší historie tvrdí, že nás stvořili hermafroditní obři. :) To je také pravda.

Přicházeli jsme v různých tělech na Zem tvořit nirvánu absolutno, která se tvoří evolučně a stvořitelskými zásahy.

V podstatě můžeme říct, že všichni měli kousek pravdy. 

Měli jeden či více dílků obrovského historického puzzle.

Takže nyní vezmeme všechny ty dílky puzzle 

a složíme si

OBRAZ BOHA, kterým je VŠECKO.

Náš VĚČNÝ OTEC tvoří své tělo dovnitř nové matrixové kaaby a každému z nás dal trochu své životní energie.

DUŠE NEUMÍRÁ, ALE MŮŽE SPÁT V HROBĚ, ABY NETRPĚLA, POKUD PRO NÍ NENÍ ZATÍM NIRVÁNSKÝ PROGRAM, NA KTERÝ MÁ NÁROK.

ŽIJEME REALITU BUMERANGU.

Kdo byli CHERUBŠTÍ OBŘI ALMA MATER & ALMA PATER se dočtete zde:

YOU CAN READ ABOUT ALMA MATER & ALMA PATER WHO THEY WERE HERE:

https://www.historieplanetyzeme.cz/alma-mater-alma-pater/

Kdo byla MAHAMMAYA SHAKTI a jakými dalšími inkarnacemi prošla, se dočtete zde:

YOU CAN READ WHO WAS MAHAMMAYA SHAKTI AND WHAT OTHER INCARNATIONS SHE WENT THROUGH HERE:

https://www.historieplanetyzeme.cz/mahammaya-shakti/

TATO MATRIXOVÁ REALITA ABSOLUTNÍCH BOHŮ 

HERMÉS WITLÁV - VERVÉNA BODHÍVA  - MELCHISEDEK AUMLÁV 

SE JMENUJE

NEJSVATĚJŠÍ GRÁL

UNIVERZA STROMU ŽIVOTA 

PLANETA ZEMĚ BOHEMIE.

THIS MATRIX REALITY OF THE ABSOLUTE GODS HERMÉS WITLÁV - VERVÉNA BODHÍVA - MELCHISEDEK AUMLÁV IS CALLED THE HOLIEST GRAIL OF THE UNIVERSUM OF THE TREE OF LIFE PLANET EARTH BOHEMIA.

Přehled témat tohoto webu:

Tento web o našem stvoření bude dokončen, až to stihneme.

THIS WEB ABOUT OUR CREATION WILL BE FINISHED WHEN WE WILL HAVE FINISHED IT.
Je v průběhu tvorby a může tudíž ještě obsahovat chyby.
IT IS IN THE MIDDLE OF THE CREATION AND THEREFORE IT MIGHT INCARNATE MISTAKES.

 Seznamte se nejprve s tím, jak se opravdu tvoříme jako 

ENERGETICKÁ REALITA EXPERIMENTÁLNÍ STVOŘITELSKOU EVOLUCÍ.

FIRST, GET AQUAINTED WITH OUR EXPERIMENTAL CREATIONAL EVOLUTION OF OUR ENERGETIC REALITY.
THE ENGLISH VERSION OF THE SECRETS OF THE HOLIEST GRAIL IS NOT READY YEAT. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO TRANSLATE IT AND PUBLISH IT WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORIZED PERMISSION.

NEJPRVE VÁM DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI ZNOVU TEORII NA WEBU NAŠÍ ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKY A TLUMOČNICE, KTERÁ JE ČLENKOU TRINITY MELCHISEDEK JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ, COŽ JE ŽENA, KTERÁ NEJVÍCE DOHROMADY VE VŠECH INKARNACÍCH PRACOVALA A TRPĚLA PRO NIRVÁNU ABSOLUTNO A MÁ NEJDELŠÍ ŽENSKOU D.N.A. SVĚTA.

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK NOVÝCH POJMŮ NAJDETE ZDE:

www.katerinakonradova.com/vykladovy-slovnik/

Nyní čtěte níže:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/tajemstvi-nejsvatejsiho-gralu/

TEORIE, že se tvoříme pouze pomalými náhodnými evolučními změnami, je nesmysl. 

EVOLUCE JE PŘEDEM PŘIPRAVENÝ VELICE SLOŽITÝ HIGH-TECH SCIFI 3D ENERGETICKÝ PROGRAM MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE 

TRINITY MELCHISEDEK AUMJEHOVA Z DRAGASTÁNU.

UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA, ve kterém se nacházíte, se odjakživa tvořilo i STVOŘITELSKÝMI nárazovými jevy, potopami, zemětřesením, rozlámáním kontinentů, výbuchy sopek a našimi i vašimi velkolepými plány po záchraně od zla.

UVĚDOMTE SI, ŽE TVORBA PLANETY ZEMĚ SE DĚLA APOKALYPTICKÝMI UDÁLOSTMI, KTERÉ FORMOVALY JEJÍ POVRCHY.

O jedné z apokalys vám přinášíme na úvod zprávu na tomto webu.

BUDETE PŘEKVAPENI, JAK JSTE VIDĚLI A NEVIDĚLI ZÁROVEŇ.

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

Než dotvoříme tyto informace, můžete brouzdat v rozcestníku našich webů, zda vás nezaujme i jiné téma.

WEBY SE BUDOU TVOŘIT CELÝ ROK 2021 A 2022 A SOUTĚŽ MATUROŠACHMAT PROBÍHÁ CELOU DOBU. SEZNAMTE SE S NÍ, AŤ VÁM NEUTEČE VÁŠ MILION. :)

WWW.MATUROSACHMAT.CZ

©